رویکردهای حقوق شهروندی نسبت به نوآوری و چالش های ق حمایت خانواده ۹۱‎

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

وکیل دادگستری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف رویکردهای حقوق شهروندی نسبت به نوآوری و چالش های ق حمایت خانواده ۹۱‎ اجرا شده است روش تحقیق این پژوهش توصیفی کتابخانه ای بوده است. خانواده به عنوان باهویت‌ترین نهاد اجتماعی همواره جایگاه ویژه‌ای در میان تأسیسات حقوقی به خود اختصاص داده است حقوق زنان در جامعه‌ی نوپای اسلامی ما و در سطوح مختلف جهانی موضوعی کاملاً راهبردی است. نگاه قانون‌گذاران در جمهوری اسلامی ایران به حقوق زنان نمی‌تواند و نباید نگاهی گذرا باشد. حقوق زنان مسئله‌ای کاملاً اصولی، زیربنایی و در سطح مسائل کلان تلقی می‌شود. از این رو باید در وضع قانون حقوق خانواده و به ویژه حقوق زنان در پرتو حقوق شهروندی ، مطالعات راهبردی علمی در زمینه‌های روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، فقهی و حقوقی به نحو شایسته انجام گیرد. جمهوری اسلامی ایران که درصدد ارائه‌ی الگویی مطلوب از یک جامعه‌ی ارزشی و دینی است باید در حقوق زنان نیز سخن نخست و متعالی را به ارمغان آورد و این مهم محقق نخواهد شد جز اینکه زن و حقوق آنان در ذهنیت فرهنگی، اجتماعی جامعه و از سویی در اندیشه-ی قانون‌گذاران، جایگاه واقعی خویش را بازیابد. در راستای حقوق شهروندی زن حق دارد که حقوق خویش را بشناسد و جامعه و دولت وظیفه دارد این حقوق را محترم بشمارد. با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد گفته شده، در قانون حمایت خانواده و حقوق شهروندی مصوب 1391 نمود یافته است.

کلیدواژه‌ها