راهنمای نویسندگان

به نام خداوند مهربان

راهنمای تنظیم مقالات مجله (مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی)

(در زمینه فقه و حقوق اسلامی)

الف.مقالات از جهت محتوایی باید در راستای عنوان مجله و با توجه به زمینه فقه و حقوق اسلامی باشد.

ب. حجم مقاله (با احتساب تمام بخش‌های مقاله) حداکثر 20 صفحه   A4 باشد.

پ - برای تایپ حروف فارسی از قلم ب نازنین 14 (چکیده فارسی از قلم ب نازنین 13) و برای حروف انگلیسی از قلمTimes Roman   New -12 استفاده گردد. ارجاعات درون متنی نیز به قلم 12 نازنین باشد.

ج - رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاله ها برای مجله محفوظ است، و مقاله های در یافتی باز گردانده نخواهد شد.

د.هر مقاله باید به ترتیب شامل بخش‌های اصلی زیر باشد:

1. عنوان: به طور فشرده وگویا، مسئلة تحقیق را مشخص ‌کند.

2. چکیده: حداکثر در 300 کلمه به‌طور صریح، موضوع، هدف، ابعاد، روش، و نتیجة تحقیق را بیان کند.

3.کلیدواژه: بین 4 تا 7 کلیدواژه .

4. مقدمه: شاملِ بیان کلیات موضوع، خلاصه‌ای از تاریخچه موضوع باشد وهدف مطالعه یا سوالی که مقاله به آن پاسخ می­ دهد، به ­طور صریح در انتهای مقدمه بیان گردد.

5. متن اصلی:مشتمل بر مطالب اصلی یعنی: تعریف مفاهیم مورد نیاز، طرح مسئله، استدلالات و نقدها، به صورت مرتبط باشد.

6. نتیجه‌‌گیری: شامل یافته‌های نهایی تحقیق با توجه به هدف ومساله اصلی تحقیق باشد.

7. منابع: فهرست کامل منابع مورد ارجاع در متن اصلی، به ترتیب حروف الفبا (ابتدا منابع فارسی و عربی، سپس انگلیسی).

منابع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا، به شیوه زیر (بسته به نوع منبع) درج شود:

-     کتاب: نام خانوادگی/لقب، نام، (سال انتشار)، عنوان کامل اثر شامل عنوان اصلی و فرعی(مورب)، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، محل نشر: نام ناشر.

-     مقاله: نام خانوادگی، نام، «عنوان اصلی و فرعی مقاله»، نام مجله(مورب)، سال نشر، جلد/ دوره/ سال، شمارۀ مجله، شمارۀ صفحات مقاله در مجله.

-     پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان پایان‌نامه (مورب)، نام دانشگاه یا سایت اینترنتی که پایان‌نامه یادشده در آن قابل دسترسی است.

-     سایت اینترنتی: نام خانوادگی، نام، (روز/ماه/سال انتشار و یا روزآمدن شدن)، «عنوان مطلب» (مورب)، آدرس سایت به صورت کامل.

-     همایش و کنفرانس‌ها: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، «عنوان مقاله» (مورب)، عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر.

نگارش فهرست منابع لاتین: مقاله: نام‌نویسنده(گان)،سال‌انتشار، عنوان‌مقاله، نام‌‌مجله‌کامل‌ یا به ‌اختصار، جلد (شماره) مجله‌ و شماره ‌صفحات‌مقاله. 

کتاب: نام‌نویسنده(گان)، سال‌انتشار، عنوان‌کتاب، ناشر و محل‌انتشار و تعدادکل صفحات آورده شود.

ارجاع دهی:

ارجاعات استنادی مطالب به منابع، درون متنی و در پرانتز، به ترتیب شامل: نام مؤلف‌، سال انتشار، جلد/ صفحه آورده شود؛ مانند: (طباطبایی، 1360، 5/45). در صورت استناددهی، به دو یا چند اثر با تاریخ نشر یکسان از یک نویسنده، نام خلاصة اثر نیز آورده شود.

ارجاعات انگلیسی به ترتیب شامل: شهرت مؤلف، اول نام لاتین مؤلف، سال نشر، صفحه.

توجه:

نویسندگان باید فرم ضمانت نامۀ چاپ، حاوی صحت داده ها و رعایت اخلاق علمی را امضا و در قالب فایل ضمیمه ارسال نمایند.

 متن ضمانت نامه به شرح زیر تنظیم می گردد:

اینجانب/ اینجانبان.......

صحت داده های مندرج در مقاله ارسالی با عنوان .................  را ضمانت کرده و متعهد به رعایت اخلاق علمی در نگارش آن می باشیم.

در صورت احراز عدم رعایت تعهدات، فصلنامه حق دارد مقاله را  فاقد اعتبار معرفی نماید و اینجانب/ اینجانبان حق هر گونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب می نماییم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 نام و امضا نویسنده یا نویسندگان