چالش های حقوق شهروندی در دادرسی الکترونیک با نگاهی به جایگاه آن در فقه شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه پیام نور یاسوج

چکیده

دادرسی الکترونکی در راستای رفع اطاله دادرسی ، تسریع در امور جاری محاکم ، افزایش دقت ، پیگیری غیر حضوری پرونده و ... می تواند راهکاری مناسب جهت تسریع بخشیدن به دادرسی و اجرای عدالت در کمترین زمان باشد . دادرسی الکترونیک فن آوری نوینی است که می تواند بسیاری از مشکلات روند دادرسی در نظام حقوقی را برطرف ساخته و کمک بزرگی در جهت تحقق اهداف اساسی حقوق ، یعنی برقراری عدالت و پاسخ گویی قانونی در کوتاه ترین زمان باشد . همچنین در دادرسی الکترونیک شهروند مجازی یا الکترونیک دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است . هدف دادرسی الکترونیک در حقوق ما یک دادرسی عادلانه به موازات رعایت حقوق شهروندی بر اساس آموزه های دینی است .
دادرسی الکترونیک با بکارگیری روش ها و شیوه های الکترونیکی برای تسریع در دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از دادرسی سنتی گام بر می دارد .
جایگاه حقوق شهروندی در میان ادیان و مکاتب بشری از نظر اسلام در عالی ترین مرتبه قرار دارد ، چه آن که به انسان مقام خلیفه اللهی حقوق و آزادی های اجتماعی را داده و در عین حال او را مسئول و مکلف به شناختن خود و دیگران دانسته است.

کلیدواژه‌ها